Verslag voorjaarsvergadering VNCC 2018

Verslag Voorjaarsledenvergadering 3 april 2018. Bestuur is voltallig aanwezig.
 
 
1. Opening: 
Voorzitter Benno Kastelein heet een ieder van harte welkom op deze vergadering waarvoor de leden voor het eerst ook via RCBD per mail zijn uitgenodigd. Met 1 minuut stilte voor de leden die ons zijn ontvallen opent de VZ de vergadering.
2. Besluitenlijst najaarsledenvergadering:

Uitnodiging VNCC Voorjaarsledenvergadering.

 Geachte heer/mevrouw,

 

Hierbij nodigen wij U uit voor de VNCC voorjaarsledenvergadering die wordt gehouden op

Dinsdag 3 april 2018 in zaal Ten Berge “de Krol” Dorpsstraat 158 in Enter aanvang 20.00 uur.

 

Agenda.

 

1. Opening.

2. Besluitenlijst najaarsledenvergadering.

3. Mededelingen en ingekomen stukken.

4. Financieel verslag penningmeester.

5. Verslag kascommissie.

6. Vaststellen vliegprogramma 2018.

 

Sectie Marathon (Nieuws)

 
-Sinds 5 maart bestaat er een sectie Marathon in ons land.
Met als uitgangspunt een zo eerlijk mogelijk mooi spel op de marathonvluchten .
Voor het Marathonspel moeten beslissingen genomen worden door liefhebbers die dit spel ook daadwerkelijk spelen. 
Dus meer Marathon gericht denken over onze discipline binnen onze  sport met meer stemrecht in de besluitvorming over onze discipline . ( De overige disciplines hebben ook een eigen sectie) 
Deze sectie heeft 2 stemmen in de algemene ledenraad op de vergaderingen.
 

Vliegprogramma 2018

 
 
VNCC Oude Duiven Afdeling 9, 10 & 11
 
Inkorven Losplaats     Los datum
di.  29 – 05 Limoges* (M)           vr.  01 – 06
di.  12 – 06 St. Vincent* (M)1     vr.  15 – 06
di.  19 – 06 Perigueux (M)           vr.  22 – 06
di.  03 – 07 Dax (M)1                    vr.  06 – 07
di. 10 – 07 Orange (O)                  za. 14 – 07
di.  24 - 07 Bergerac (M)1             vr.  27 – 07
di.  31 - 07 Cahors (M)                  vr.  03 – 08
 

Uitnodiging contactpersonen

 
Borne, 30 januari 2018.
 
Geachte sportvrienden,
 
Het bestuur van de VNCC nodigt u bij deze  uit voor de vergadering van onze contactpersonen, die gehouden wordt op dinsdag 20 februari 2018 aanstaande in zaal de Krol (Ten Berge ) te Enter aanvang  20.00 uur.
 
 
Agenda:
 
1. Opening.
 
2. Mededelingen.
 
3. VNCC en DAT
 
4. VNCC en leden Afd. 10 en 11
 
5. Rol contactpersonen
Subscribe to Vriendenclub Nationale ConCoursen RSS