Bestuur

Naam Telefoon Functie mail
Benno Kastelein 06-25152868 Voorzitter bkastelein@home.nl
Hans Seelen 074-2662183 Secretaris hans.seelen@planet.nl
Leo Huurneman 0544-461934 Penningmeester huurnem0@xs4all.nl
Theo Pots 0547-382381 Commissaris t.pots52@gmail.com
Henk Voortman 06-42104293 Commisaris hevako@zonnet.nl
Henri Eggink 06-12616129 2e Penningmeester JF.Eggink@kpnmail.nl
Gerard Scholten 06-55100736 Wedvluchtpenningmeester gerardscholten@concepts.nl
Rick te Morsche 06-12797822 Commissaris ricktemorsche@hotmail.com

Erevoorzitter:

H.G.J. Geerink – Tubbergen

Ereleden:

D. Stern – Ruurlo

J. Huls – Borne

 

Algemene informatie

Bankgegevens

Rekeningnummer: NL49SNSB 0939 512 564 t.n.v. V.N.C.C Leo Huurneman (Penningmeester)

Rekeningnummer: NL13 INGB 0001 1403 12 t.n.v. V.N.C.C Inzake Wedvluchtpenningmeester

Gerard Scholten
Pins Bernardlaan 23 7468 BD Enter

Verslaggever

Klaas Mulder
Ankarastraat 5 7559 CL Hengelo, Tel. 074-2775623

Website beheer
Edwin Wiersma
e-mail: edwin_w@hotmail.com