Bestuur

Naam

Telefoon

Functie

mail

Benno Kastelein

06-25152868

Voorzitter

bkastelein@home.nl

Hans Seelen 074-2662183 Secretaris hans.seelen@planet.nl

Leo Huurneman

0544-461934

Penningmeester

huurnem0@xs4all.nl

Theo Pots

0547-382381

Commissaris

t.pots52@gmail.com

Henk Voortman

06-42104293

Commisaris

hevako@zonnet.nl

Henri Eggink

06-12616129

2e Penningmeester

JF.Eggink@kpnmail.nl

Gerard Scholten

06-55100736

Wedvluchtpenningmeester

gerardscholten@concepts.nl

Rick te Morsche

06-12797822

Commissaris

ricktemorsche@hotmail.com

Erevoorzitter:

H.G.J. Geerink - Tubbergen

Ereleden:

D. Stern - Ruurlo

J. Huls - Borne

 

Algemene informatie

Bankgegevens

Rekeningnummer: NL49SNSB 0939 512 564 t.n.v. V.N.C.C Leo Huurneman (Penningmeester)

Rekeningnummer: NL13 INGB 0001 1403 12 t.n.v. V.N.C.C Inzake Wedvluchtpenningmeester

Gerard Scholten
Pins Bernardlaan 23 7468 BD Enter

Verslaggever

Klaas Mulder
Ankarastraat 5 7559 CL Hengelo, Tel. 074-2775623

Website beheer
Edwin Wiersma
e-mail: edwin_w@hotmail.com