Uitnodiging contactpersonen

 
Borne, 30 januari 2018.
 
Geachte sportvrienden,
 
Het bestuur van de VNCC nodigt u bij deze  uit voor de vergadering van onze contactpersonen, die gehouden wordt op dinsdag 20 februari 2018 aanstaande in zaal de Krol (Ten Berge ) te Enter aanvang  20.00 uur.
 
 
Agenda:
 
1. Opening.
 
2. Mededelingen.
 
3. VNCC en DAT
 
4. VNCC en leden Afd. 10 en 11
 
5. Rol contactpersonen
 
6. Bespreking  ledenlijsten.
 
7. Bespreking  vliegprogramma.
 
8. Afhalen poulebrieven.
 
9. Rondvraag.
 
10. Sluiting.
 
 
Zoals gebruikelijk is er voor u een hartige hap en een glaasje gereserveerd. Uw komst wordt bijzonder op prijs gesteld. 
Mocht u niet in de gelegenheid zijn om de vergadering bij te wonen, meld dit dan even voor zaterdag 11 februari bij Henk Voortman tel. 06-42104293 of via mail: hevako@zonnet.nl. Dit in verband met de bestelling van de hartige hap.
 
 
Met sportgroeten,
Hans Seelen
Secretaris