Verslag voorjaarsvergadering VNCC 2018

Verslag Voorjaarsledenvergadering 3 april 2018. Bestuur is voltallig aanwezig.
 
 
1. Opening: 
Voorzitter Benno Kastelein heet een ieder van harte welkom op deze vergadering waarvoor de leden voor het eerst ook via RCBD per mail zijn uitgenodigd. Met 1 minuut stilte voor de leden die ons zijn ontvallen opent de VZ de vergadering.
2. Besluitenlijst najaarsledenvergadering:
Deze wordt zonder aanmerkingen met dank aan de secretaris goedgekeurd. Naar aanleiding van de besluitenlijst: van een 2 tal leden is het email adres niet meer actueel.
3. Mededelingen  en ingekomen stukken:
Voor de vluchten met ochtendlossing is er m.i.v. vliegseizoen een nieuwe neutralisatieregeling van toepassing de NFO. Voor het VNCC vliegprogramma betekent dat op Orange de NFO van kracht is. Op de overige vluchten wordt de “normale” NF14 factor toegepast.
4. Financieel verslag penningmeester:
Onze penningmeester Leo Huurneman doet verslag van het boekjaar 2017. We hebben het boekjaar 2017 afgesloten met een batig saldo van € 2295,00. Dit is o.a. mogelijk door een toename van het aantal duiven + 3000 en een prima duiven/ bonnenverkoop. Hiervoor dank aan de schenkers. Aandachtspunt is dat er bij de hoofdprijzen behoorlijk veel geld bij moet. 
Het VNCC staat er financieel goed voor. N.a.v. een vraag van Klaas Mulder deelt de VZ mee dat bestuur VNCC een buffer achter de hand wil houden voor een calamiteit of een eventuele extra aktiviteit.
5. Verslag kascommissie:
De boeken van de penningmeester zijn prima in orde. Er wordt onder applaus decharge verleend aan onze penningmeester Leo Huurneman. Ook een applaus voor onze vluchtpenningmeester Gerard Scholten.
Klaas Mulder adviseert om uit voorzorg en bescherming meerdere bestuursleden toezicht te laten houden op de bankrekening en internetbankieren. 
Bennie Pelle wil liever een ander prijzenpakket op de Attractievlucht Barcelona.
6. Vaststellen vliegprogramma 2018:
Onderstaand programma wordt voor seizoen 2018 vastgesteld:
 
VNCC Oude Duiven Programma 2018 AFDELINGEN 9,10  EN 11
Inkorven Losplaats     Los datum
wo. 30 – 05 Limoges* (M) vr.  01 – 06
di.  12 – 06 St. Vincent* (M)1     vr.  15 – 06
di.  19 – 06 Perigueux (M)     vr.  22 – 06
di.  03 – 07 Dax (M)1     vr.  06 – 07
di. 10 – 07 Orange (O)   vr. 13 – 07
di.  24 - 07 Bergerac (M)1 vr.  27 – 07
di.  31 - 07 Cahors (M) vr.  03 – 08
Het kan zijn dat Limoges op dinsdag 29 mei ingekorfd gaat worden.
* het is niet toegestaan om jaarlingen in te korven.
     (M) = Middaglossing  (1) Nationale lossing      (O) = Ochtendlossing
 
Attractie Barcelona Inkorven zondag 1 juli: Los datum vrijdag 6 juli.
Nadere info volgt.
VNCC Jonge duiven programma 2018 AFDELING 9
 
Inkorven Losplaats     Los datum
 
do. 16 – 08 Nanteuil za. 18 – 08
do. 30 – 08 Nationale Derby za. 01 – 09
do. 13 – 09 Melun za. 15 – 09
 
De NPO regels laten niet toe dat leden van Afd. 10 of 11 met (trainings) duiven aan de VNCC jonge duivenvluchten kunnen deelnemen.
 
7. De Hoofdprijzen  2018 worden als volgt vastgesteld: 
HP 1 LED TV, Laptob of Tablet inleg € 1,00
HP 2 Bon duivenvoer t.w.v. € 250,00 inleg € 0,80
HP 3 Levensmiddelen t.w.v. € 135,00 inleg € 0,65
HP 4 Juweliers-dinerbon t.w.v. € 125,00 inleg € 0,50
HP 5 Vleesmand t.w.v. € 115,00 inleg € 0,35
HP 6 ½ Varken t.w.v. € 90,00 inleg € 0,25
HP 7 Vleesmand t.w.v. € 70,00 inleg € 0,25
Troostprijzen 5 zakken duivenvoer inleg € 0,15
Serieprijs Levensmiddelen t.w.v. € 70,00 inleg € 0,50
 
De bonnen (duivenvoer, juweliers- of diner en voer) zullen ook op de feestmiddag worden uitgereikt. 
 
8. De bonnenverkoop 2018 zal volgens de formule als 2017 geregeld gaan worden.
9. Pauze. Afhalen poulebrieven en inleveren ledenlijsten 2018.
10. De kampioenschappen 2018 worden conform de kampioenschappen 2017 vervlogen, incl. Champions League.
Oud OA 6 beste resultaten van de 7 vluchten.
Jong OA alle 3 vluchten.
Oud en Jong AG 1 duif van de bovenste 2 van de poulebrief over alle vluchten.
Champions League Jong en Oud OA en AG punten bij elkaar geteld.
11. Rondvraag:
De rondvraag van de najaarsvergadering van 7 november 2017 zijn door het bestuur besproken
- Getekende doorgeven bij het melden van de duiven: Bestuur: niet interessant. De voorlopige uitslag (incl. getekende) is er altijd snel.
- Verslagen en agenda vergadering via website publiceren: Bestuur prima is geregeld.
- Meer Kampioensduiven huldigen/ in kampioenboekje publiceren: Bestuur Oud: 10 kampioensduiven vermelden in boekje, 1e 5 kampioensduiven huldigen. Jong 5 kampioensduiven in boekje, 1e 3  kampioensduiven huldigen.
- Extra attractievlucht naast Barcelona: Bestuur prima voorstel er is serieus bezig geweest om Munchen als attractie te organiseren, echter vliegprogramma en vervoerscapaciteit in 2018 laat een extra attractievlucht niet toe. Bestuur wil graag leden die het bestuur hierbij willen helpen.
- Contributie via automatische incasso: Bestuur houdt het in het achterhoofd, maar in 2018 zal dit nog niet gebeuren.
- Vergadering contactpersonen achterwege laten: Bestuur heeft dit met de contactpersonen besproken. Er is van de kant van onze contactpersonen behoeft aan deze vergadering. Voorlopig blijft deze vergadering dus gehandhaafd.
- Henk Geerink blijft beschikbaar om het meldprogramma samen met Hendri Eggink en Gerard Scholten te beheren.
 
- Contactpersonen/ Aanspreekpunten Afdelingen 10- en 11: A. Lensen, R. Leusink, H. Brinkman, B. Meier, F. Wendel, A. Bakker en W. Tuten.
- VNCC is met een promotiestand aanwezig geweest op de Noordelijke Kampioenendag op 6 januari 2018. Op dit moment ongeveer 40 leden vanuit de Afdelingen 10- en 11.
- Evaluatie Feestmiddag: Positief zelfde aantal bezoekers als laatste jaren. Optreden Dimar Kuipers was prima. 
- De nieuwe poulebrief bevat een fout: de 26e duif ontbreekt.
 
Rondvraag 3 april 2018:
- Klaas Mulder deelt mee dat ook voor het VNCC de AVG Privacywet gaat gelden. Dit betekent dat er uiterst zorgvuldig met persoonlijke gegevens van de leden moet worden omgegaan. VNCC zal zich conformeren aan regelgeving via NPO of Afdeling 9.
- Bennie Pelle vraagt of er op de zondag na de feestmiddag nog prijzen afgehaald kunnen worden. Dit kan in overleg met bestuur VNCC (uitzondering). Tevens vraagt Bennie of alle uitslagen weer per post gestuurd kunnen worden. Dit gaan we i.v.m. d hoge portokosten niet meer doen. Leden kunnen aangegeven of ze de uitslagen per post of per mail wensen te ontvangen.
- Wim Weerink vraagt of er op de VNCC vluchten mandenlijsten moeten worden ingevuld. Navraag wijst uit dat dit wel moet !
12. De VZ sluit de vergadering en wenst een ieder een goed vliegseizoen.
 
 
Namens bestuur VNCC,
Hans Seelen
Secretaris