Informatie omtrent het inkorven etc.

Inkorven

Het inkorfcentrum is opengesteld voor alle leden van afdeling 9, We vangen aan met het inkorven vanaf18.00 uur. Nationaal Cahors en jonge duivenvluchten kan er om half zes begonnen worden in verband met een groter te verwachten aantal deelnemende duiven. Er kan ingekorfd worden met de volgende ECS:

Unikon, Atis, en Tauris.

U dient uw klok bij binnenkomst af te geven aan de inkorvers (ECS) voor handmatigeklokken geldt dat daar de poulebrief ingeleverd moet worden. De handmatige klok moet achter in de zaal gezet worden bij de klokkencommissie.

Inleg/Kosten inkorfcentrum:

De inleg per deelnemer bedraagt: € 1,75 In dit bedrag zijn alle kosten voor gummieringen, papier endergelijke onkosten opgenomen. Tevens wordt er een gedeelte gereserveerd voor de kampioenenhuldiging.

De Poulebrief

Aan de nationale wedvlucht kan deelgenomen worden met de uniforme NPO-poulebrief of via de digitale

poulebrief van het elektronisch constateersysteem (ECS). Voor deelname aan de VNCC-vluchten is de

papieren VNCC-poulbrief verplicht. Alle soorten poulebrieven zijn beschikbaar in het inkorfcentrum, de

kosten bedragen per stuk € 0,20.

 

De Spelniveaus

Men kan op diverse niveaus deelnemen.

NPO-Vluchten (Niveau 6)

 

Nationaal (Niveau 9)

 

Noordelijke unie (Niveau 10)

 

VNCC (Papieren VNCC-poulebrief) (indien lid)

 

Melden van duiven

Elke deelnemer is verplicht al zijn geconstateerde duiven te melden bij het inkorfcentrum.

De duiven dienen zo spoedig mogelijk, althans binnen 30 minuten na aankomst via de VNCC-site gemeld te worden

Als het verloop van de vlucht het toelaat zal er om 19.00 uur afgeslagen worden. Mocht het verloop van de vlucht zo zijn dat dit niet mogelijk is, zal men bij het melden van de duiven geïnformeerd worden.

Afrekenen

Het afrekenen dient op de dag van afslaan te geschieden bij de wedvluchtpenningmeester, De heer E. Wiersma sr . Deze zal tot een uur na het afslaan voor u klaar zitten achter de tafel die aan uw rechterhand

staat als u de zaal binnenkomt.

De Uitslag

Van ieder nationaal concours die bij ons word ingekorfd word een uitslag vervaardigd, deze kosten zijn

uiteraard bij de inleg inbegrepen, deze kost u dus niets extra. De uitslag zal na de wedvlucht ook geplaatst

worden op

 

www.duivenmarktplaats.nl