Lidmaatschap VNCC 2021

Geachte Sportvriend,

Het seizoen 2021 is van start gegaan. Een mooi moment voor ons om u te informeren over het lidmaatschap van de VNCC in 2021. Mede gezien de huidige omstandigheden, het Corona virus heeft ons nog steeds in zijn greep, is het nu niet mogelijk dat u via uw contactpersonen wordt benaderd om uw lidmaatschap te verlengen of u als lid aan te melden.

Daardoor heeft het bestuur VNCC  besloten dat vanaf 2021 de aanmelding van leden op een andere wijze zal gaan gebeuren. Aanmelden is mogelijk via: het contact aanmeldingsformulier op onze site www.vncc.nl U bent dan tot wederopzegging lid en u machtigt onze penningmeester om jaarlijks automatisch de contributie van uw rekening af  te schrijven.

Dit jaar zal onze penningmeester medio mei de contributie dan bij u incasseren.

Aanmelden is mogelijk  tot 1 mei 2021. Klik hier voor de aanmeldbutton.

Degene die wel lid willen worden van de VNCC, echter geen gebruik wil maken van het innen van de contributie via automatische incasso, kan contact opnemen met onze penningmeester John Bosman j.bosman20@upcmail.nl. Ook als leden het lidmaatschap wensen te beëindigen, kunnen zij zich afmelden via onze penningmeester.

Wij wensen u een sportief seizoen 2021 en hopen u dit jaar als lid van het VNCC te mogen begroeten.

Met vriendelijke groet,

Bestuur Vriendenclub Nationale Concoursen VNCC

Posted in Uncategorized.