Lidmaatschap VNCC 2023

Geachte Sportvriend,

Daardoor heeft het bestuur VNCC  besloten dat vanaf 2021 de aanmelding van leden op een andere wijze zal gaan gebeuren. Aanmelden is mogelijk via: het contact aanmeldingsformulier op onze site www.vncc.nl U bent dan tot wederopzegging lid en u machtigt onze penningmeester om jaarlijks automatisch de contributie van uw rekening af  te schrijven. Was u vorig jaar lid en heet u het lidmaatschap niet beëindigd  zal onze penningmeester medio mei de contributie dan bij u incasseren.

Bent u dit jaar veranderd van vereniging? Dan heeft u een nieuw lidnummer. Geef dit dan voor het seizoen door aan onze penningmeester. Dit kan per mail. 

Aanmelden als nieuw lid is uiteraard mogelijk en wel  tot 1 mei 2023. Klik hier voor de aanmeldbutton.

Degene die wel lid willen worden van de VNCC, echter geen gebruik wil maken van het innen van de contributie via automatische incasso, kan contact opnemen met onze penningmeester John Bosman j.bosman20@upcmail.nl. Ook als leden het lidmaatschap wensen te beëindigen, kunnen zij zich afmelden via onze penningmeester.

Wij wensen u een sportief seizoen 2023 en hopen u dit jaar als lid van het VNCC te mogen begroeten.

Met vriendelijke groet,

Bestuur Vriendenclub Nationale Concoursen VNCC

Posted in Uncategorized.