Overlijden Henk Voortman

Ons bereikte het trieste bericht dat ons bestuurslid en sportvriend Henk Voortman “Henk van Koops” op 4 januari 2022 is overleden.

Henk is sinds de oprichting van het VNCC in 1976 zeer belangrijk geweest voor “zijn” VNCC, zo is hij jarenlang secretaris en wedvlucht functionaris geweest van onze vriendenclub.

Bij alle activiteiten en werkzaamheden voor onze vriendenclub was het altijd prettig vertoeven met de kleine guitige Henk in de buurt, want gezelligheid, humor en vriendelijkheid paste goed bij hem en zijn aanwezigheid werd dan ook altijd zeer gewaardeerd. Bij elk gezellig samenzijn was het traditie dat Henk in het Rijssens dialect dit opgevrolijkte met een aantal moppen.
Henk kon prachtig vertellen over de vele mooie dingen die hij samen met duiven vrienden voor de VNCC en de duivensport heeft geregeld o.a. het organiseren van de vlucht- en het lossen van de duiven in München en Wroclaw om vervolgens terug te racen om de eigen duiven te klokken, maar ook de legendarische tripjes naar Tsjechië om de kristallen VNCC plaquettes te regelen, staan vers in ons geheugen gegrift. Met name onze oudere leden zullen zich dit vast herinneren.
Vanwege bovenstaande was hij bij een ieder bijzonder geliefd binnen onze duivensport.
Wij danken Henk voor alles wat hij voor de duivensport, en in het bijzonder voor het VNCC heeft gedaan. Wij wensen de familie en vele vrienden van Henk heel veel sterkte met het verwerken van dit verlies.
Henk, namens bestuur en leden van de VNCC, bedankt en rust zacht.

Bestuur en leden
Vriendenclub Nationale Concoursen

Posted in Uncategorized.