Overlijden Leo Huurneman

Ons bereikte het zeer trieste bericht dat onze oud-penningmeester en sportvriend Leo Huurneman na een kort ziektebed onverwacht is overleden.
Leo is sinds de oprichting zeer belangrijk geweest voor “zijn” VNCC, zo is hij  ruim 40 jaar penningmeester geweest van onze vriendenclub.

Naast het vele werk dat hij voor de VNCC heeft verricht, heeft Leo ook diverse andere taken voor onze mooie sport verzorgd. Zo was hij jarenlang secretaris van het bestuur Afdeling 9 Oost Nederland, heeft hij deel uitgemaakt van de financiële begeleidingscommissie en de commissie neutralisatietijden van de NPO.

Leo had door zijn menselijke uitstraling een zeer uitgebreide vriendenkring opgebouwd binnen onze duivensport. Mede daardoor was hij een zeer geziene man bij veel evenementen rond de duivensport die hem zo lief was.

Leo had een voorliefde voor het marathonspel, maar hij vergat nooit dat de duivensport ook veel andere disciplines kent. Deze disciplines kregen ook zijn aandacht.

Wij danken Leo voor alles wat hij voor de duivensport, en in het bijzonder voor het VNCC heeft gedaan. Wij wensen de familie en vele vrienden van Leo heel veel sterkte met het verwerken van dit verlies.

Leo, namens bestuur en leden van de VNCC, bedankt en rust zacht.

Posted in Uncategorized.