Sectie marathon

-Sinds 5 maart bestaat er een sectie Marathon in ons land.
Met als uitgangspunt een zo eerlijk mogelijk mooi spel op de marathonvluchten .
Voor het Marathonspel moeten beslissingen genomen worden door liefhebbers die dit spel ook daadwerkelijk spelen.
Dus meer Marathon gericht denken over onze discipline binnen onze  sport met meer stemrecht in de besluitvorming over onze discipline . ( De overige disciplines hebben ook een eigen sectie)
Deze sectie heeft 2 stemmen in de algemene ledenraad op de vergaderingen.
-De sectie bestaat uit een bestuur en een wat grotere groep liefhebbers ,de Kerngroep, van een nader te bepalen aantal.
In de kerngroep moeten we tot een aantal komen wat genoeg feedback met het land heeft maar ook een niet  te groot aantal omdat we dan niet daadkrachtig genoeg zijn. (suggestie van elke afdeling 1 a max 2 personen)
Belangrijk is dat die groep  weer geeft  wat er in het land speelt om die belangen goed kan behartigen.
De insteek is dat we een bestuur , maar zeker een kerngroep,  bij elkaar krijgen uit alle delen van het land om zo te vernemen wat er zoal speelt en zo beslissingen kunnen nemen die goed zijn voor ons spelonderdeel op landelijk niveau.
-Het bestuur is nog niet voltallig en wil je daar graag deel van uitmaken stuur dan een mail naar info@duivensportbond.nl met een c.c. naar a.j.beens@breman.nl je ontvangt dan van ons een intentie verklaring welke je ingevuld retour moet sturen. Doe dit a.u.b. wel zo snel mogelijk.
– Voor de overige liefhebbers is het van belang dat u uw duivenpaspoort in orde maakt opWww.Npo-keuzewijzer.nl .
Een kleine moeite en hierdoor komt u in ons bestand en kunnen wij u berichten over eventuele vergaderingen alwaar u bijvoorbeeld kenbaar kunt maken dat u graag bij de kerngroep wilt als daar nog plek is.
Ook kunt u altijd uw ideeën ventileren op de vergaderingen of als u het op de voet wilt volgen bent u daar dan natuurlijk  van harte welkom.
-De Marathon maken we samen dus doe mee.
Met sportgroet
Voorz Benno Kastelein
Posted in Uncategorized.