Vriendenclub in coronatijd

Vrienden van de VNCC,

Allereerst hopen en wensen wij vanuit het bestuur VNCC dat het goed gaat met jullie allemaal! We hopen dat iedereen gezond is en blijft. En dat we, hoe lastig soms ook, blijven omzien naar elkaar. Ons wereldje wordt zo wel een stuk kleiner. We dragen verantwoordelijkheid naar onszelf, iedereen die ons lief is en naar onze medemens. Het gevoel dat we gebonden zijn aan regels en maatregelen voelt onnatuurlijk en beneemt ons allemaal een bepaalde vrijheid. Regels en maatregelen die uiteindelijk nodig zijn om met elkaar het ‘gewone leventje’ weer op te kunnen pakken.

Zoals jullie allemaal hebben kunnen vernemen, hebben we ook als duivensport sowieso tot en met 28 april met landelijke maatregelen te maken. Voor ons betekent dit, dat er voorlopig geen wedvluchten georganiseerd worden.

Als VNCC moeten we afwachten of er gevlogen gaat worden dit jaar en indien dit het geval is, wanneer en volgens welk programma dit zal gaan gebeuren.

Als bestuur VNCC zijn we van mening dat we daardoor op dit moment geen contributie van de leden kunnen vragen, De contactpersonen en individuele leden hoeven derhalve het bedrag nog niet over te maken naar onze penningmeester John Bosman. Mocht dit wel gebeurd zijn, dan wachten wij even verdere berichtgeving af en zullen met een voorstel komen, hoe we met de reeds betaalde contributie om zullen gaan. B.v. we retourneren het bedrag, schuiven het door naar seizoen 2021 of als er een (beperkt) vliegprogramma komt wat wij als VNCC met de contributie gaan doen. Hetzelfde is ook van toepassing op de schenkingen van onze sponsoren.

Bij de lossingsberichten zien we regelmatig de volgende opmerking: “Na het optrekken van de mist volgen er brede opklaringen”, Hier houden wij ook ons aan vast ! We hopen snel op betere tijden. Zodra we meer weten, zullen wij u hierover informeren.

Blijf allemaal gezond en zorg goed voor elkaar. We hebben elkaar hard nodig,

Bestuur VNCC

Posted in Uncategorized.