Informatieboekje VNCC 2022

Beste, Via de link is het vliegprogrammaboekje van de VNCC voor het vliegseizoen 2022 te downloaden. Het vliegprogrammaboekje zal eveneens spoedig naar alle (aangemelde) leden worden verzonden en voor het inkorven van de vlucht Limoges bij u op de deurmat vallen. Echter bereiken ons berichten dat de nieuw aangemelde leden geen boekje hebben ontvangen. U […]

Ledenlijst 2021

Beste Leden, Hieronder kunt u uw gegevens controleren. Uw lidmaatschap loopt automatisch door. Opgaven (bij voorkeur via ons formulier) , wijzigingen en opzeggingen  via onze penningmeester. Mutaties van dit seizoen zijn nog niet verwerkt in deze lijst lidnummer naam plaats 01150021 D. Oosterhof Groningen 01250215 Evert Antonides Sappemeer 02030007 Jaap Koehoorn Twijzel 02080039 S. IJnsen […]

Uitnodiging VNCC voorjaarsledenvergadering 5 April a.s.

    Borne, maart 2022   Hierbij nodigen wij u uit voor de VNCC voorjaarsvergadering die wordt gehouden op 5 april 2022 in zaal Ten Berge “De Krol”, Dorpsstraat 158 in Enter. Aanvang 20.00.   Agenda:   Opening:   Besluitenlijst najaarsledenvergadering 9 november 2021:   Mededeling en ingekomen stukken:   Financieel verslag penningmeester:   Verslag […]

Verslag bestuursvergadering dinsdag 15 maart 2022.

Locatie 0617 Duivensport Centrum Borne   Aanwezig: Benno, Rick, Gerard, Theo, John, Edwin, Wijan en Hans.   Opening De vergadering wordt geopend met een minuut stilte i.v.m. het overlijden van Henk Voortman.   Verslag najaarsledenvergadering Dit wordt ongewijzigd goed gekeurd.   Vliegprogramma 2022; voorstel NPO of voorstel VNCC, afhankelijk van besluit NPO ledenraad 12 maart […]

Pigeoncom.com organiseert veiling voor de Oekraïne

Onze Sponsor Pigeoncom en onderstaande duivenmelkers slaan de handen ineen en organiseren een veiling voor de oorlogsslachtoffers in Oekraïne. 100% opbrengst van deze veiling wordt volledig overgedragen aan GIRO 555 – DE SAMENWERKENDE HULPORGANISATIES – betreffende de verschrikkelijk oorlog in Oekraïne. Veiling start 11 maart 2022 en eindigt 20 maart 2022. 100% van de opbrengst gaat […]

Lidmaatschap VNCC 2023

Geachte Sportvriend, Daardoor heeft het bestuur VNCC  besloten dat vanaf 2021 de aanmelding van leden op een andere wijze zal gaan gebeuren. Aanmelden is mogelijk via: het contact aanmeldingsformulier op onze site www.vncc.nl U bent dan tot wederopzegging lid en u machtigt onze penningmeester om jaarlijks automatisch de contributie van uw rekening af  te schrijven. […]