Verslag bestuursvergadering dinsdag 15 maart 2022.

Locatie 0617 Duivensport Centrum Borne   Aanwezig: Benno, Rick, Gerard, Theo, John, Edwin, Wijan en Hans.   Opening De vergadering wordt geopend met een minuut stilte i.v.m. het overlijden van Henk Voortman.   Verslag najaarsledenvergadering Dit wordt ongewijzigd goed gekeurd.   Vliegprogramma 2022; voorstel NPO of voorstel VNCC, afhankelijk van besluit NPO ledenraad 12 maart […]

Pigeoncom.com organiseert veiling voor de Oekraïne

Onze Sponsor Pigeoncom en onderstaande duivenmelkers slaan de handen ineen en organiseren een veiling voor de oorlogsslachtoffers in Oekraïne. 100% opbrengst van deze veiling wordt volledig overgedragen aan GIRO 555 – DE SAMENWERKENDE HULPORGANISATIES – betreffende de verschrikkelijk oorlog in Oekraïne. Veiling start 11 maart 2022 en eindigt 20 maart 2022. 100% van de opbrengst gaat […]