Instructies Nationaal Inkorfcentra

Onderstaand de instructies voor de Nationale Inkorfcentra voor het insturen van de wedvluchtbescheiden VNCC.

Het verzenden van de wedvluchtbescheiden

De papieren VNCC-poulebrief blijft verplicht: 
Deelname aan de VNCC concoursen is alleen mogelijk door het volledig invullen van de vernieuwde papieren VNCC poulebrief met het kruisjessysteem. Het is op deze lijst niet meer nodig de ringnummers in te vullen.

Men kan niet deelnemen aan een VNCC concours met slechts
een deel van de ingekorfde duiven. Bij geen navolging volgt uitsluiting van alle gezette VNCC duiven. Hiertegen is geen beroep mogelijk.
E.e.a. in overeenstemming met het besluit van de voorjaarsvergadering 1999.

Invullen verzamelstaat:
Elk inkorfcentrum dient een volledige VNCC-verzamelstaat in te vullen. Indien u deze niet heeft, is een voorbeeld telstaat beschikbaar op de
website van het VNCC (www.vncc.nl) en van RekenCentrum Berg en Dal (www.rcbd.nl).

Insturen per E-mail:
Het verzoek aan de Nationaal Inkorfcentra is om de wedvluchtbescheiden zo spoedig mogelijk per e-mail te mailen naar RCBD via poules@rcbd.nl
Zo bespaart u portokosten en de poulebrieven zijn snel, zonder vertraging ter plaatse.
U kunt daarvoor de poulebrieven scannen en samen met de verzamelstaat mailen.
De centrumleider dient er tevens op toe te zien dat het UDP-bestand op de dag van inkorving naar RCBD worden ingestuurd via udp@rcbd.nl.

Na het klokkenlichten hoeven er geen poulebrieven meer opgestuurd te worden naar RCBD.
De centrumleider stuurt dus alleen nog (zo spoedig mogelijk) het UDP-bestand naar RCBD via udp@rcbd.nl

Wel dient een kopie-exemplaar van de VNCC poulebrief in het NIC te worden bewaard voor bijzondere situaties.

Insturen per post:
Na het inkorven stuurt de centrumleider binnen 24 uur het voorblad (origineel) van de VNCC poulebrief en de verzamelstaat op naar RekenCentrum Berg en Dal,
per adres Kievitstraat 12, 7471 EM Goor.
Voorop de enveloppe a.u.b. vermelden de plaatsnaam en het verenigingsnummer van het inkorfcentrum.

De centrumleider dient eveneens het UDP-bestand tijdig in te sturen naar udp@rcbd.nl.

Getekende:
Voor de getekenden en ringnummers in de VNCC-uitslag telt de volgorde en ringnummers zoals op de Nationale poulebrief, dus zorg er voor dat de volgorde op de
VNCC poulebrief hetzelfde is als op de Nationale poulebrief. Hierop zijn geen reclames mogelijk bij de VNCC. E.e.a. volgens besluit VNCC ledenvergadering d.d. 7 april 2009.

Betalen van poulegelden:
De penningmeesters van de inkorfcentra maken de vluchtgelden over nadat ze de wedvluchtspecificaties van de VNCC vluchtpenningmeester, Gerard Scholten, hebben ontvangen.
De VNCC-gelden moeten worden overgemaakt op:
Rekeningnummer: NL13 INGB 0001 1403 12, ten name van: VNCC inz. Vluchtpenningmeester
Adres: Prins Bernhardlaan 23, 7468 BD Enter

Reclames op de uitslag:
Eventuele reclames op de uitslag moeten schriftelijk binnen 5 dagen na ontvangst van de uitslag worden opgestuurd naar:
VNCC via e-mail naar Gerard Scholten: gerardscholten@concepts.nl

Heeft u vragen over het insturen van de wedvluchtbescheiden bel of mail gerust met één van de bestuursleden.

Geplaatst in Uncategorized.