Verslag Najaars-ledenvergadering dinsdag 07 november 2023,

Locatie Duivensport Centrum Borne.

 

  1. Opening:

De voorzitter opent de vergadering

  1. Mededelingen bestuur evaluatie seizoen 2023:

Seizoen 2023 was prima, meer ingezette duiven op de VNCC en weinig verliezen.

 

  1. Ingekomen stukken:
  • André de Vries is vanaf seizoen 2024 de Centrumleider van NIC 0642 Luchtreizigers Glanerbrug.
  • Als VNCC hebben we via bestuur Afdeling 9 het volgende amendement ingediend voor de a.s. NPO-vergadering.

—————————————————————————————————————–

Aan bestuur Afdeling 9,

Naar aanleiding van het concept Nationaal Vliegprogramma 2024 dat door de NPO is gepubliceerd, dienen we, als bestuur VNCC, bij deze het volgende amendement in:

In week 25 staat er een ochtendlossing van 800 km (waarschijnlijk net als afgelopen jaar Ruffec) op het programma. Als bestuur VNCC zouden wij dit graag gewijzigd zien worden in een middaglossing vanuit Perigueux. Als VNCC behartigen we de belangen van onze leden, de Marathonspelers.

Ruffec met de kortste afstand in sector 3 van nog geen 740 km vinden wij geen vlucht die als marathon bestempeld kan worden. In week 31 staat er een ochtendlossing van 900 km op het programma, hier kunnen wij ons in vinden. Het Marathon programma 2024 zal volgens ons dan bestaan uit:

6 vluchten met een middag- en 1 vlucht met een ochtendlossing.

De leden die meer ochtendlossingen willen spelen kunnen hiervoor bij de ZLU terecht.

Dan als tweede; wellicht is het goed om de losplaats Limoges (gepland in week 22) te wijzigen in Ruffec, dit vanwege de geschiktheid van de losplaats Limoges.

Het Marathon programma 2024 zal er wat ons betreft dan als volgt uit komen te zien.

A22 Ruffec (ML)

A24 St. Vincent  (ML)

A25 Periqueux (ML)

A27 Cahors (ML)

A28 Periqueux (ML) (evt. Bordeaux of Agen)

A30 Bergerac (ML)

A31 Ochtendlossing 900 km (OL) (evt. ook Bergerac)

————————————————————————————————–

Inmiddels is er door het bestuur NPO een ander concept Marathon vliegprogramma 2024 gelanceerd. Hier komen we bij punt 5 op terug.

 

  1. Bestuursverkiezing:

Wijan Smit wordt voor een nieuwe periode van 3 jaar herkozen als bestuurslid. Sten Hulshof wordt officieel benoemt als bestuurslid.

Theo Pots is tijdens de feestavond met mooie woorden, een oorkonde en speldje benoemd tot ere-lid van de VNCC. Theo nogmaals bedankt voor de vele jaren die je je als bestuurslid voor onze Vriendenclub hebt ingezet.

 

  1. Bespreking vliegprogramma 2024:

In het verleden werd het programma in overleg met de sectie Marathon vastgesteld, echter dit ligt nu bij het bestuur NPO. De VNCC-vergadering is van mening dat de Marathon liefhebbers hun vliegprogramma moeten kunnen vaststellen.

Als VNCC willen we vluchten met een middaglossing, immers voor de ochtendlossingen kunnen we bij de ZLU terecht.

In het vliegprogramma 2024 staan er in week 26 naast een eendaagse fondvlucht ook Agen en een marathon ochtendlossing op het programma. Dit is absoluut niet acceptabel. Hopelijk krijgt het bestuur van Afdeling 9 steun van meerder afdelingen om het NPO Marathon voorstel niet aan te nemen. We wachten het besluit van de NPO-vergadering hierover af. Mochten we als VNCC hierover niet tevreden dan gaan we bekijken wat de mogelijkheden zijn om b.v. zelf een vlucht te gaan organiseren.

 

  1. Vaststellen data 2024:

Voorjaarsledenvergadering                             Dinsdag     02-04-2024
Feestavond                                                         Zaterdag   02-11-2024
Najaarsledenvergadering                                Dinsdag    05-11-2024

Dit jaar hebben we voor het eerst de feestavond georganiseerd bij ’t Witte Hoes in Rijssen. Het was een prima feestavond met een prima opkomst.

De zaal was prima evenals het buffet. We gaan volgend jaar de zaal wat anders indelen, het podium zal een andere plek krijgen, er komen praattafels in de zaal, de verlichting zal iets anders moeten worden. Besloten wordt om de zaal ook voor volgend jaar te reserveren.

 

  1. Rondvraag:

Klaas Mulder vraagt n.a.v. de vergadering van de Afdeling 9 hoe het bestuur VNCC aankijkt tegen het afschaffen van de mandenlijst? Bestuur VNCC is van mening dat de veiligheid van het concours hierdoor niet in gevaar mag komen. Het scannen van de duiven in de manden zou de beste oplossing zijn. Overigens wordt dit voorstel ook op de NPO-vergadering behandeld.

Raymond Niks meldt dat het melden dit jaar op bepaalde vluchten niet goed is gegaan. Het bestuur bevestigt dit met de opmerking dat er enerzijds technische problemen zijn geweest en anderzijds de NPO de meldplicht niet handhaaft. Voor volgend seizoen wordt het volgende voorgesteld:

Het melden van de duiven is verplicht liefhebbers moeten checken (binnen 15 minuten) of de melding correct is doorgekomen. Mocht dit niet het geval zijn, dan dient de liefhebber de melding via app, telefoon of mail alsnog doorgeven aan een VNCC-bestuurslid. Als er niet gemeld wordt, zal de duif niet geklasseerd worden. Als er te laat gemeld wordt, zal, indien technisch uitvoerbaar, de meldtijd als klasseringstijd gelden.

Raymond meldt ook dat er veel reclames op de uitslagen (hoofdprijzen) waren dit jaar. VNCC-bestuur gaat dit evalueren met RCBD.

Enkele algemene opmerkingen vanuit de zaal:

In het verkiezingsprogramma van de Partij voor de Dieren staat dat ze wedstrijden met dieren willen afschaffen!

Laten we via de social media niet te veel melden over het verlies van met name de jonge duiven.

 

  1. Sluiting:

De voorzitter sluit deze levendige vergadering en dankt eenieder voor zijn inbreng.

Geplaatst in Uncategorized.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *