Uitnodiging voorjaarsvergadering 2018

Geachte heer/mevrouw,   Hierbij nodigen wij U uit voor de VNCC voorjaarsledenvergadering die wordt gehouden op Dinsdag 3 april 2018 in zaal Ten Berge “de Krol” Dorpsstraat 158 in Enter aanvang 20.00 uur.   Agenda.   1. Opening. 2. Besluitenlijst najaarsledenvergadering. 3. Mededelingen en ingekomen stukken. 4. Financieel verslag penningmeester. 5. Verslag kascommissie. 6. Vaststellen […]