Najaarsledenvergadering 2018

UITNODIGING De najaarsledenvergadering wordt gehouden op dinsdag 6 november 2018 in zaal De Krol te Enter. Aanvang 20:00 uur. AGENDA 1. Opening 2. Besluitenlijst voorjaarsledenvergadering 3. Ingekomen stukken 4. Mededelingen. 5. Bestuursverkiezing: Aftredend en herkiesbaar L. Huurneman en H. Seelen. Tegenkandidaten kunnen schriftelijk worden ingediend tot 1 november 2018 bij de secretaris Hans Seelen. 6. […]

Uitnodiging voorjaarsvergadering 2018

Geachte heer/mevrouw,   Hierbij nodigen wij U uit voor de VNCC voorjaarsledenvergadering die wordt gehouden op Dinsdag 3 april 2018 in zaal Ten Berge “de Krol” Dorpsstraat 158 in Enter aanvang 20.00 uur.   Agenda.   1. Opening. 2. Besluitenlijst najaarsledenvergadering. 3. Mededelingen en ingekomen stukken. 4. Financieel verslag penningmeester. 5. Verslag kascommissie. 6. Vaststellen […]

Sectie marathon

-Sinds 5 maart bestaat er een sectie Marathon in ons land. Met als uitgangspunt een zo eerlijk mogelijk mooi spel op de marathonvluchten . Voor het Marathonspel moeten beslissingen genomen worden door liefhebbers die dit spel ook daadwerkelijk spelen. Dus meer Marathon gericht denken over onze discipline binnen onze  sport met meer stemrecht in de […]