Eindstanden kampioenschappen VNCC

De definitieve kampioenen aangewezen, onaangewezen en duifkampioenen zijn bekend. Ook de eindstanden Champions League staan vermeld. Binnenkort volgt een verslag van de kampioen onaangewezen 2020, Harold Zwiers, Den Ham. Klik hier voor een overzicht van de kampioenen. Alle kampioenen van harte proficiat,  

Voorbeschouwing vlucht Bergerac 2

Dinsdag 11 augustus staat het inkorven van de laatste marathonvlucht 2020 op de kalender voor de vlucht vanuit Bergerac (2). Vorig jaar stonden 2509 duiven in het VNCC concours. De overwinning ging in 2019 naar Hans Radstake en Peter Colenbrander uit Gaanderen. Wie wordt de winnaar van de vlucht Bergerac editie 2020? Voor het Nationaal […]

Definitieve uitslag Limoges

De definitieve uitslag van VNCC-vlucht A28 Limoges staat vanaf heden op onze website. In het uitslagboekje dat als spoedig per post verschijnt zullen de gewonnen poulebedragen, prijswinnaars en kampioenschappen worden bijgewerkt. Opmerking Wij maken u erop attent dat vanaf vlucht A30 Periqueux het inkorven van jaarlingen is toegestaan! in tegenstelling tot hetgeen in het vliegprogrammaboekje […]

Besluitenlijst voorjaarsvergadering 11 februari 2020

Besluitenlijst VNCC Voorjaarsledenvergadering 11 februari 2020 Opening: Voorzitter Benno Kastelein heet een ieder van harte welkom op deze vergadering. Gezien het belang van enkele besluiten die er genomen moeten worden heeft het bestuur besloten de vergadering vervroegd te organiseren. De vergadering met de contactpersonen is daarmee verplaatst naar 7 april. Besluitenlijst najaarsledenvergadering 5 november 2019: […]

Uitnodiging voorjaarsvergadering 2019

Geachte heer/mevrouw,   Hierbij nodigen wij U uit voor de VNCC voorjaarsledenvergadering die wordt gehouden op Dinsdag  2 april  2019  in zaal Ten Berge “de Krol” Dorpsstraat 158 in Enter aanvang 20.00 uur.   Agenda.   1. Opening. 2. Besluitenlijst najaarsledenvergadering. 3. Mededelingen  en ingekomen stukken. 4. Financieel verslag penningmeester. 5. Verslag kascommissie. 6. Vaststellen […]

Contactpersonenvergadering 26 februari

Borne, 26 januari 2019. Geachte sportvrienden, Het bestuur van de VNCC nodigt u bij deze uit voor de vergadering van onze contactpersonen, die gehouden wordt opdinsdag 26 februari 2019 aanstaande in zaal de Krol (Ten Berge) te Enter aanvang 20.00 uur.   Agenda:   1. Opening 2. Mededelingen 3. Rol contactpersonen 4. Bespreking ledenlijsten 5. Website […]

Besluitenlijst najaarsvergadering

Aanwezig: Benno Kastelein, Theo Pots, Leo Huurneman, Rick te Morsche, Henk Voortman, Gerard Scholten en Hans Seelen (notulen). Afwezig Hendri Eggink. 1. Opening: Voorzitter Benno Kastelein heet een ieder van harte welkom op deze vergadering. Hij deelt mee dat het voor onze duiven een zwaar maar mooi seizoen was. De VNCC meldingssite had een moeilijke start […]

Amandement VNCC betreft inkorfbeperking

Aan bestuur Afdeling  9 T.a.v. Arjan van de Willige   Dag Arjan,   Namens het bestuur van de VNCC willen wij middels dit Amendement  reageren op de bijlage bij Agendapunt 4 voor de Afdelingsvergadering d.d. 7 maart a.s.: Voorbereiding inkorfbeperking per vlucht: Als bestuur VNCC zijn we het eens dat het inkorven van een extreem […]

Najaarsledenvergadering 2018

UITNODIGING De najaarsledenvergadering wordt gehouden op dinsdag 6 november 2018 in zaal De Krol te Enter. Aanvang 20:00 uur. AGENDA 1. Opening 2. Besluitenlijst voorjaarsledenvergadering 3. Ingekomen stukken 4. Mededelingen. 5. Bestuursverkiezing: Aftredend en herkiesbaar L. Huurneman en H. Seelen. Tegenkandidaten kunnen schriftelijk worden ingediend tot 1 november 2018 bij de secretaris Hans Seelen. 6. […]