Overlijden Leo Huurneman

Ons bereikte het zeer trieste bericht dat onze oud-penningmeester en sportvriend Leo Huurneman na een kort ziektebed onverwacht is overleden. Leo is sinds de oprichting zeer belangrijk geweest voor “zijn” VNCC, zo is hij  ruim 40 jaar penningmeester geweest van onze vriendenclub. Naast het vele werk dat hij voor de VNCC heeft verricht, heeft Leo ook diverse […]

We wish you…

2020: Een jaar dat we niet snel zullen vergeten. Alles was opeens anders dan we gewend waren. Zowel thuis als in onze sport. Hopelijk bent u net als mijn naasten en ik het jaar gezond doorgekomen. Voor de mensen die toch getroffen zijn door corona of welke ziekte ook, hoop ik dat u weer snel […]

Sfeer impressie VNCC on Tour

Sportvrienden, Door de huidige omstandigheden rondom het Covid-19 heeft het bestuur van de VNCC besloten de feestmiddag niet door te laten gaan. Toch wilden wij de kampioenen en vluchtwinnaars op een originele wijze en coronaproef eren voor de prestaties van het afgelopen jaar. Onder de noemer “VNCC on Tour” werden de ereprijzen en (een deel […]

Eindopbrengst bonnenverkoop 2020

Sportvrienden, De bonnenverkoop van de kampioenen, vluchtwinnaars en overige leden van de VNCC heeft wederom een geweldige opbrengst opgeleverd. Wij bedanken de leden voor hun schenking en natuurlijk ook de kopers voor hun aankoop. Zodra de betaling van de aankoop is ontvangen zal de bon (voor jonge duif/koppel eieren 2021) worden opgestuurd. De bon voor […]

Kampioenenboekje 2020

Sportvrienden, Via de link kunt je het kampioenenboekje 2020 bekijken met alle vlucht- en hoofdprijswinnaars en kampioenen. Namens het bestuur alle winnaars van het proficiat. Bestuur VNCC    

Bonnenverkoop VNCC 2020

Sportvrienden, Het bestuur van de VNCC heeft van ondermeer de kampioenen en de vluchtwinnaars seizoen 2020 een schenking mogen ontvangen. De beschikbaar gestelde bonnen voor een laat jong 2020 of een jonge duif/koppel eieren 2021 worden via Toppigeons aangeboden. De verkoop is vanaf vrijdag 23 oktober en loop tot zondagmiddag 8 november. Onderstaand een overzicht […]

Prijsuitreiking VNCC on tour

Sportvrienden VNCC, Zoals reeds aangekondigd, zal i.v.m. de huidige Corona maatregelen, de VNCC feestmiddag op 7 november geen doorgang vinden. Als VNCC bestuur zijn we daarom genoodzaakt om het huldigen van de kampioenen , de vluchtwinnaars en de winnaars van de natura prijzen op een alternatieve wijze te laten geschieden. Om onze kampioenen en vluchtwinnaars […]

Notulen bestuursvergadering 22 september 2020

Agenda bestuursvergadering dinsdag 22 september Locatie 0617 Duivensport Centrum Borne Aanwezig: Benno Kastelein, John Bosman, Theo Pots, Gerard Scholten, Rick te Morsche, Henk Voortman, Hendri Eggink en Hans Seelen (notulist) Evaluatie seizoen 2020 Uiteindelijk hebben we een 5-tal concoursen georganiseerd, waarvan de beste 4 hebben geteld voor de kampioenschappen. In 2021 aan de hand van […]

Feestmiddag geannuleerd

Sportvrienden, De situatie rondom het Covid- 19 virus en de huidig geldende maatregelen heeft het bestuur VNCC doen besluiten om de feestmiddag die gepland staat voor zaterdag 7 november 2020 te annuleren. We zien op dit moment geen mogelijkheid om een feestmiddag op 1,5 meter afstand te organiseren om  de kampioenen en vluchtwinnaars van onze […]